Vad krävs för att få vara auktoriserad Låsmästare?

Auktorisation av Låsmästare är ett exempel på vår strävan att ständigt utveckla och förbättra lås- och säkerhetsbranschen. Lyhörda för de krav och önskemål som ställs från allmänhet, polis och försäkringsbolag.

 

  • att verksamheten bedrives med hederliga metoder samt att gällande lagar och förordningar följs
  • att företaget och dess anställda beaktar den ansvarsställning som Låssmedsyrket innebär gentemot konsumenten, uppdragsgivaren
  • att ansvara för att anställd personal noggrannt följer de föreskrifter och regler som gäller för tillverkning och försäljning av nycklar
  • att verksamheten bedrives på sådant sätt att Låssmedsyrket finner aktning och förtroende
    att någon inom företaget innehar Mästarbrev i Låssmedsyrket